HABERLERFEDERASYONUMUZUN GENEL İSİTŞARE TOPLANTISI BOLU DA YAPILDI

FEDERASYONUMUZUN GENEL İSİTŞARE TOPLANTISI BOLU DA YAPILDI

19-11-2017 1561-A+

                    FEDERASYONUMUZUN GENEL İSİTŞARE TOPLANTISI BOLU DA YAPILDI

                   Üçüncü Olağan Genel Kurulunu tamamlamış olan Federasyonumuzun yeni kurullarının oluşturulması, yeni program ve planlamanın programa alınması için 02 Temmuz 2017 Cumartesi günü Bolu da GENEL İSİTŞARE TOPLANTISI yapıldı.

                   Federasyon Başkanı Hulisi ELMAS’ın Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda aktif görev yapacak olan As Başkanların atamalarının yapılması öncelikli olarak karara bağlandı. İkinci aşamada Yüksek Danışma Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin atamalarının yapılması ve İcra Kurulu’nun feshi uygun görüldü. İcra kurulunun görev ve yetkilerinin Yürütme Kuruluna aktarılmasına karar verildi.

                 2017 Yılı sonuna kadar bütün illerde il temsilcilerinin atamalarının yapılması ve aynı süre içinde alt kurulların “Organizasyon Kurulu ,Teknik Kurul, Hakem Kurulu, Eğitim Kurulu” şeklinde oluşturulması karara bağlandı. Daha önceden Figting teknik kurulu, Ne Waza teknik kurulu Duo teknik kurulu olarak ayrı ayrı görev yapan kurulların tek yapı içinde TEKNİK KURUL ve aynı şekilde HAKEM KURULU adı altında yeniden yapılandırılmasına özellikle yönetim kadrolarının sayısının düşük tutulmasına karar verildi.

                Akşam yemeği ve sonrasında ’da geç saatlere kadar devam eden toplantı gece 24.00 te stamamlandı.